Active Clean Air

Active Clean Air & Antibacteriële Ceramic™ is het resultaat van jarenlange innovatie. Active Clean Air & Antibacteriële Ceramic™ is de nieuwste vorm van keramiek, die helpt om de lucht die we inademen te zuiveren. Active Clean Air & Antibacteriële Ceramic™ heeft keramische platen omgevormd tot een uitzonderlijk eco-actieve, niet-vervuilend en antibacterieel materiaal.

Werking van ACTIVE tegels

De reinigende werking van ACTIVE tegels is gebaseerd op fotokatalyse, een natuurlijk fenomeen waarbij een bepaalde substantie, in dit geval titaandioxide (TiO2), gebruik maakt van licht (daglicht en kunstlicht) om een chemische reactie te versnellen. In de praktijk betekent dit dat bij aanwezigheid van lucht (en dus ook luchtvochtigheid) en licht een zeer sterk oxidatieproces wordt gestart van organische en anorganische verontreinigende stoffen indien die in contact komen met het oppervlak dat met titaandioxide is voorzien.

Productie van ACTIVE tegels

De actieve fotokatalyst titaandioxide (TiO2) wordt in de vorm van micro-TiO2 opgebracht op tegels met voldoende ruw oppervlak die daarna verhit worden op 680 oC gedurende 80 minuten. Het overtollige Ti02 wordt vervolgens verwijderd met borstels om de optimale werking van de fotokatalyse niet te belemmeren. Voor de productie van ACTIVE tegels wordt dus geen gebruik gemaakt van nano-TiO2, een product dat tegenwoordig veel gebruikt wordt als een wit pigment in constructiemateriaal. Hoewel titaandioxide chemisch inert is wordt van nano-TiO2 echter vermoed dat de nanodeeltjes een negatieve invloed op de gezondheid hebben.

Duurzaamheid van ACTIVE tegels

De actieve werking van titaandioxide (TiO2) is gebaseerd op een versnelling van chemische reacties, maar de fysieke delen van het materiaal zijn daarin niet betrokken, zodat die niet geconsumeerd worden in het oxidatieproces. Hierdoor neemt de effectieve werking van het opgebrachte titaandioxide niet af in de tijd.

Anti-bacteriële werking

De sterke oxiderende werking van het fotokatalytische proces dat door titaandioxide wordt veroorzaakt heeft ook een anti-bacteriële werking (volgens de normen van ISO 27447). Dit betreft de eliminatie van een aantal voor de mens bijzonder gevaarlijke bacteriën zoals Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus en Klebsiella Pneumoniae,

Escherichia Coli veroorzaakt onder andere voedselvergiftiging, maar het kan ook meningitis, en peritonitis veroorzaken. Staphylococcus Aureus veroorzaakt huidinfecties, infecties van de luchtwegen, urinebuizen, skelet en het centraal zenuwstelsel. Klebsiella Pneumoniae kan bacteriële longonsteking en ontsteking in het urinebuizensysteem en huist doorgaans veel in ziekenhuizen en instellingen.

Door fotokatalyse worden de bacteriën niet direct gedood, maar het tast de cellen van de bacteriën zodanig aan dat ze in korte tijd doodgaan.

Testresultaten Active Clean Air

Verbetering van luchtkwaliteit

De efficiëntie van ACTIVE tegels om luchtkwaliteit te verbeteren is op meerdere wijzen getest. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van de efficiëntie van ACTIVE tegels om stikstofoxiden uit de lucht te verwijderen.

Testen zijn uitgevoerd onder werkelijke gemiddelde weerscondities om zien op welke wijze ACTIVE tegels in staat zouden zijn kwalijke stikstofoxideniveaus terug te brengen tot acceptabele niveaus. Deze testen zijn gedaan aan de hand van EU milieurichtlijnen.

EU Richtlijn 2008/50/EG aangaande Luchtkwaliteit geeft een aantal grenswaarden voor menselijke gezondheid en voor de bescherming van vegetatie en natuurlijke ecosystemen.

Grenswaarden Active Clean Air

Onderstaand wordt aangegeven in welke tijd ACTIVE tegels in staat zijn om kritieke grenswaarden tot een acceptabel niveau terug te brengen:

Tijdsduur Active Clean Air

Reinigende werking

De fotokatalytische werking van titaandioxiden heeft een tweezijdige werking op verontreinigende deeltjes (stof, organische partikels).

Ten eerste heeft titaandioxide onder invloed van licht een hydrofiele werking. Dat wil zeggen dat titaandioxide water in de lucht aantrekt naar het oppervlak. In plaats van druppels te vormen, wordt een dunne waterfilm over het oppervlak gevormd waardoor verontreiniging zich moeilijker kan hechten op het oppervlak. Door het oppervlak vervolgens met water te reinigen wordt de verontreiniging met het overtollige water gemakkelijk van het oppervlak afgespoeld.

Ten tweede veroorzaakt titaandioxide door de fotokatalytische werking een afbraak van organische stoffen die zich op het oppervlak bevinden waardoor deze gemakkelijk te verwijderen zijn.